— Det är ingen jätterusch, säger Åsa Potter samordnare på CSN, Centrala Studiestödsnämnden, för den så kallade kombinationsutbildningen.

Kommunalarbetaren har bett CSN plocka fram uppgifter på hur många som beviljats så kallat rekryteringsbidrag för studier på deltid i kombinationsutbildningen. Det är bara kommun- och landstingsanställda som får bidraget. 187 stycken har 2004 beviljats rekryteringsbidrag för studier på högskolenivå och 243 på komvuxnivå.

I regeringens budgetförslag är utbildning en viktig byggkloss i satsningen gentemot kommuner och landsting.

6 000 anställda inom vård, skola och omsorg ska kunna kombinera arbete med studier på högskola eller komvux, är det tänkt. Syftet är ”att minska risken för friställning av personal och höja kompetensen inom kommuner och landsting”.
Utbildningssatsningen är begränsad och gäller bara i år och nästa år.

Fler kan komma i fråga för utbildning under hösten. Men de flesta kurser startar i augusti så det är i så fall ett fåtal.
För nästa år finns hittills beslut om 358 personer som får vidareutbilda sig.

Syftet med satsningen är bra, anser Kommunförbundet. Men regelverket riskerar utesluta många från utbildningen, enligt Ulla Gummeson utredare på Kommunförbundets skolsektion.

Det är CSN:s ordinarie studiestödsregler som gäller. Den som vill gå utbildningen får söka rekryteringsbidrag på maximalt 3 800 kronor/månad men det inkomstprövas liksom ordinarie studiestöd. Och det beräknas halvårsvis, vilket gör att en som jobbat mycket på sommaren kan bli utan bidrag.

— Lägger man ett befintligt regelverk på en ny satsning är det risk för konstiga konsekvenser, säger Ulla Gummeson.

Totalt beräknas paketet kosta staten ungefär 500 miljoner kronor.

I regeringens budget ingår också en annan satsning på kompetenshöjande åtgärder i äldreomsorgen. 450 miljoner kronor har avsatts för det 2005.