I slutet av augusti inspekterades den omskrivna ridanläggningen utanför Kristianstad, Fenix Park som i somras lät tillfällig ridlägerpersonal arbeta långt utöver lagstadgad arbetstid, upp till 15 timmar per dygn. De blev senare anmälda av Kommunal till Arbetsmiljöverket för brott mot arbetstidslagen.

I augusti inspekterades anläggningen av djurskyddet på kommunen. De ställde då bland annat som krav att personal som anställdes att sköta hästar ska ha dokumenterade kunskaper.

— De kan antingen ha en formell utbildning från en skola eller dokumenterad erfarenhet av hästar, säger djurskyddsinspektör Mattias Gårdlund på Kristianstad kommun. Då vet vi att hästarna får den omvårdnad som de enligt lagen ska ha.

Kravet har dock överklagats till länsstyrelsen av Fenix Parks ägare Georg och Majken Hultgren.

De anser i sin överklagan att det inte är djurskyddsmyndighetens sak att lägga sig i rekrytering och ansvarsfördelning mellan de anställda.

— Vi anser att det går att ställa krav på utbildning och kunskaper av dem som ska sköta djuren, utifrån vad lagen säger om djurtillsyn, säger Mattias Gårdlund, som är noga med att han inte vill lägga sig i arbetstidskonflikten.

Ett ombud för Fenix Park skyller i sin överklagan på att det var korttidsanställd personal som lämnade obefogat klagomål till kommunen för att misskreditera sina arbetsgivare.