Jag misstänker att när du säger liljor, menar du Clivia, Afrikas blå lilja eller amaryllislökar. Alla dessa liljeväxter borde klara ett ”högt” ph-värde, men vill som de flesta liljor ha en rejäl vila efter blomning och tillväxtperiod. Under tillväxtperioden efter blomningen ska löken matas med näring och vatten för att växa och samla kraft. När viloperioden sedan kommer ska man upphöra med all gödning och ge ett minimum med vatten. Clivia och Afrikas blå lilja behåller de flesta av sina blad under vilan, medan amaryllisens blad torkar och ramlar av. När plantan senare börjar visa livstecken ska den omplanteras och skötas som en vanlig krukväxt.
Undvik att övervattna och prova med regnvatten i stället för det kalkrika kranvattnet. Man skulle även kunna prova att plantera om i en något surare jord för att kompensera för det höga ph-värdet i kranvattnet.