Ole Carlsen har gjort ekonomiska analyser av mängder tvätteriföretag i Europa som konsult i företaget Q-Audit. Han ser samma trend i Sverige som i Norge och Danmark. Det är inte inne längre att sälja ut tvätterierna.

— I Sverige är det osannolikt att de fyra kvarvarande landstingstvättarna säljs ut, tror Ole Carlsen.

Det är inte speciellt lönsamt för Berendsen eller Simonsen att tvätta vårdens plagg. Han säger att den privata sektorn också har missuppfattat den offentliga sektorns förmåga att sköta en verksamhet. De privata företagen har ansett sig professionellare men den offentliga sektorn har visat sig effektivare än vad de hade bedömt.

— Det har varit en politisk idé att sälja ut tvätterierna, säger Ole Carlsen. I Boden bedömde han i en ekonomisk analys att det inte fanns någon anledning att sälja ut tvätten, men politikerna sålde ändå.

I England pågår det en nästan parallell utveckling som i Sverige med stora koncerner som köpt tvätterier. Där pågår en debatt om städning och tvätt verkligen håller hygienkraven. 4 000-5 000 av personer, som avlidit på sjukhusen har smittats av stafylokocker. Att fortsätta privatisera har börjat ifrågasättas.

Ole Carlsen säger om Boden att det är en mycket stor tvättanläggning med en kapacitet på 20 ton om dagen. För att få lönsamhet måste tvätteriet ta in tvätt från orter långt därifrån. Han menar att det i framtiden inte alls är nödvändigt med så stora anläggningar. Det räcker med tvätterier som är byggda för 6-7 ton. I Norge finns redan ett sådant tvätteri, som sorterar direkt under en driftsenhet inom den offentliga sjukvården. Då behövs det inga extra chefer, reception eller annan administrativ personal.

Han är tveksam till att Sverige ska tvätta i baltländerna i nuläget.

— Det går inte att transportera sjukvårdstextilier över så stora avstånd och vara säker på att det är hygieniskt hållbart.