Stå på dig när det gäller att få stödsamtal. Det är viktigt att man inte pratar ”sönder” vänner och anhöriga. Men prata måste man, när man blir illa behandlad. Om en terapeut vill avsluta era samtal innan du känner att du är mogen för det, så bör du säga det. Du kan också försöka byta terapeut. Även terapeuter kan bli slitna ibland och tycka att de inte kan ge den hjälp som behövs. Prata med honom om det.

Din arbetsgivare lär sig bäst om mobbning genom att läsa den föreskrift, som finns utgiven av Arbetsmiljöverket. Den heter ”Kränkande särbehandling”, AFS 1993:17. Paragraferna är tvingande för arbetsgivare och om de bryts, kan man anmäla det till Arbetsmiljöinspektionen. I föreskriften finns också en mängd så kallade Allmänna råd, som förklarar mobbning och hur man motverkar och åtgärdar det.

Det finns även en mängd böcker utgivna i ämnet. Forskning och arbete mot mobbning pågår sedan flera år inom hela EU, liksom i andra länder. Man kan hitta mycket information på nätet!