Bristerna är inte ovanliga visar projektet. Temperaturer i storhushåll är inte rillräckligt låga vid förvaring eller höga vid upphettning. Det ökar i onödan bakteriernas möjlighet att växa.

Över 1 200 temperaturmätningar togs på förvarade livsmedel. Mätningar gjordes också på varmhållning och nedkylning av färdiglagade rätter.

En fjärdedel av alla rätter höll inte den lagstadgade temperaturen om 60 grader.

— För låg temperatur innebär att bakterierna kan växa till och orsaka matförgiftningar, säger Niklas Ekman, inspektör på Livsmedelsverket.