Förra året mördades 90 personer i Colombia för sin fackliga verksamhet. I Ecuador avskedades 70 bananarbetare bara för att de tagit fram ett förslag till kollektivavtal. Och i Asien avskedades 300 000 löntagare på grund av sitt samröre med fackföreningar.

I en rapport om fackliga kränkningar i världen konstateras att de har ökat under 2003. En anledning till att de ökar är den ekonomiska globaliseringen.

Rapporten fastslår att globaliseringen gör att många regeringar som vill ha en plats på den globala marknaden ser fackföreningar som ett hinder. Samtidigt vägras den övervägande delen av världens över 50 miljoner löntagare i de så kallade frizonerna sin rätt att organisera sig fackligt och att förhandla kollektivt.

Förtrycket är fortfarande hårdast i Mellanöstern-regionen, även om man i Irak har genomfört fria val av fackliga representanter på en arbetsplats för första gången på 35 år. De palestinska arbetarna på de ockuperade områdena har däremot fått det svårare än någonsin att driva facklig verksamhet.

I Europa står Vitryssland för de värsta kränkningarna av fackliga rättigheter. ILO (International Labour Organisation) har därför tillsatt en särskild kommitté för att undersöka brotten.

Rapporten har sammanställts av FFI, Fria Fackföreningsinternationalen.

(Hela rapporten finns att läsa och ladda ner på: www.lotcobistand.org)