Med 24 barn på 3 heltidare går det inte att arbeta efter läroplanen. Det är omöjligt att hinna med varje barn så mycket som man borde. Det är Birgitta Wallin och Åsa Eklind på Ängsgården i Botkyrka överens om.

— Vi vill ha barngrupper på 15 barn och 12 på småbarn, säger Birgitta som svarade på Kommunalarbetarens enkät.

När de började inom barnomsorgen var det betydligt bättre med personaltätheten.

Åsa minns när hon på 80-talet jobbade på en småbarnsgrupp där de var 3,5 personal på 11 barn.

— Man hade tid åt alla barn — det har man inte idag. Man mår ju dåligt av att inte räcka till.

Eftersom grupperna är för stora blir barnen stökigare.

— För att få uppmärksamhet gör de rackartyg. Tiden räcker då inte till för de lugna och tysta.

Det behövs mindre barngrupper för att få ner ljudnivån.

— Lunch med 23 barn, varav 15 pratglada som vill berätta samtidigt. Då blir det en otrolig ljudnivå!

Personalen tar slut och det blir många vikarier.

— Och så kommer det perioder med personalövertalighet, när barnantalet sjunker, och vikarier som varit här länge måste sluta. Det är jätterörigt.

— Barnens tilltro till vuxna blir dålig, det blir hela samhället lidande av!

Birgitta tillhör de äldre bland personalen och är mycket bekymrad inför framtiden

— Även yngre, de mellan 20-30 år, orkar inte med. De är slut efter jobbet. De berättar att de inte orkar höra sina egna barn, orkar inte med att lyssna på radio eller se på tv.

— Vad ska det sluta, när inte ens de yngre orkar jobba!

När hon började jobba fanns det nationella regler om minsta personaltäthet. Det borde återinföras, tycker hon.

— Mindre barngrupper borde vara en viktig fråga för facket!

Politiker lovade i valet att barngrupperna skulle bli mindre, men sedan dess har de bara blivit större.