Dina känslors kraft skapar intensiv närvaro. Såsom pigmentet sakta finner sin plats på
arket, fylls ditt sorgfyllda tomrum av vemodig resignation.

Akvareller i tyst väntan på nästa kulör. Var nyans frigör gråt, skratt, vrede, söker hopp och
finner. Verklighetens reliefer framträder, visar väg mot nya meningar.

Då släpper den klaraste droppe och i din mörkaste färg lyser ett ljus

Penselns känsliga beröring av färger och papper, likt fjärilens vandring över blommorna,
befruktar, skapar, väcker, fullbordar, framhäver motivets harmoni.

Var droppe, ett koncentrat av känslors innersta uttryck, förmedlar en omvälvande styrka.
Sorgens, smärtans, vredens, glädjens, lyckans expression klarnar, skapar liv.

Och ur de klaraste droppar lyser en ny möjlighet