— Det känns tillfredsställande att nu kunna lämna förslag som gör att arbetstidsdirektivet blir tydligt genomfört även på de delar av den svenska arbetsmarknaden som inte omfattas av kollektivavtal om arbetstidsfrågor, säger arbetslivsminister Hans Karlsson, i en skriftlig kommentar.

De nya reglerna, som har stöd av en majoritet i riksdagen, är tänkta att börja gälla från och med den 1 juli nästa år.

Lagförändringen berör alltså mest dem som inte har kollektivavtal i dag.

Avtalen ska egentligen redan vara anpassade och följa EU:s arbetstidsdirektiv. Däremot innebär lagen en förstärkning för dem som inte har kollektivavtal.

Det är oklart om den nya lagen innebär schemaändringar för en del av Kommunals medlemmar och eventuellt förändringar vad gäller jourtiden. I vårens och sommarens avtalsrörelse har Kommunal dragit tillbaka yrkanden kring jourtid just med tanke på att regeringens proposition var på väg.

Som EU-direktivet är skrivet undantas endast offentlig verksamhet som polis och försvar från reglerna. Men det sker löpande nya prövningar av direktivet i EU-domstolen.

Ett par aktuella fall som ska prövas gäller brandmän och ambulanspersonal.

Det är bland annat EU:s regler om hur lång veckoarbetstiden får vara och begränsningar av arbetspassen nattetid som inte funnits i den svenska arbetstidslagen.

Nya bestämmelser införs som motsvarar arbetstidsdirektivets regler om högst 48 timmars genomsnittlig veckoarbetstid, elva timmars sammanhängande dygnsvila, arbetstid för nattarbetande samt kompensationsledigt vid tillfälliga undantag från regeln om veckovila.

EU-kommissionen har flera gånger kritiserat den svenska regeringen för att den svenska arbetstidslagen inte inbegriper vissa delar av EU:s arbetstidsdirektiv. Nu föreslår regeringen att det ska bli så.

Arbetsmarknadens parter har efter det att lagen börjar gälla två år på sig att se över kollektivavtalen. Om det där finns regler som strider mot direktivet upphör de att gälla den 1 januari 2007.

När dessa regler börjar gälla fullt ut kan det mycket väl vara så att EU har förändrat sitt direktiv. En översyn av direktivet pågår i EU-kommissionen.