Bo Nilsson fick kraftig kritik av Leif Persson, sektionsordförande för Swebus i Skåne, efter upphandlingen i Helsingborg. Arriva tar över
efter Swebus och drygt 150 förare, servicepersonal och
verkstadspersonal berörs. Dessa vet inte om de får jobb hos den nye entreprenören.

Leif Persson sa till Kommunalarbetaren.se att han är mycket besviken på de socialdemokratiska ledamöterna i Skånetrafikens styrelse. De har varit helt ointresserade av att ställa upphandlingskrav om personalens anställningstrygghet.

Han sa att han fick ut mer av att tala med väggen än av den fackligt-politiska samverkan med dessa soclaldemokrater.

Bo Nilsson säger att han är förvånad över den hårda kritiken.

– Vi har förlängt upphandlingskontrakten till att gälla i 5-8 år. Det är en fördubbling. Vi har krävt nya bussar och ordentliga lokaler och vi ställer krav om utbildning av personalen. Så jag tycker att vi har
blivit bättre på att tänka på personalens villkor, säger han.

Bo Nilsson berättar att han också i våras haft överläggningar med LO-distriktets ordförande och att de då blev övrerens om att Skånetrafiken i sin upphandlingspolicy ska ha med en rekommendation till entreprenörerna om att dessa ska ha kollektivavtal.

– Men vi har inte på länge haft någon överläggning med Kommunal och deras medlemmar vid bussföretagen. Där kan vi bättra oss. Det håller jag med om, säger Bo Nilsson.

Han tror inte att sådana överläggningar skulle ha ändrat villkoren vid upphandlingen av stadstrafiken i Helsingborg eller höstens upphandling av regiontrafiken i Skåne. Bo Nilsson tror inte att det är möjligt att kräva anställningstrygghet vid byte av entreprenör.

– SL i Stockholm har ett sådant krav. I Göteborg togs det bort sedan det överklagats. Så länge som rättsläget är så oklart tycker jag att anställningstryggheten måste vara en fråga för fack och arbetsgivare att lösa. Det kan inte drivas av oss som upphandlar trafiken, säger
han.