Göran Persson hakade i sitt tal på ”Heja välfärden!” — temat för Kommunals kongress som på tisdagen startade i Stockholm:

– Utan välfärd har vi ingen utveckling i Sverige. Lägger vi pengarna på barn och unga och på vård och omsorg driver vi på den ekonomiska utvecklingen. Och om vi ska ha en bra välfärd krävs det att de som arbetar känner trygghet. Vi kämpar med ert förbund om heltider och deltider.

Statsministern varnade samtidigt för att alltför lössläppta krav på högre löner kan kasta in Sverige i en inflationsspiral. Han tyckte att den svenska arbetsmarknaden haft ”en bra löneutveckling — och det ska vi vara rädda om”.

När Göran Persson blickade framåt sade han sig vara ganska optimistisk. Främst för att han aldrig tidigare upplevt att Sverige stått inför en konjunkturuppgång med överskott i finanserna. Han pratade om möjligheter att göra ”radikala förändringar”:

– Ett överskott kan användas till att förbättra reformer, att skattejustera nedåt och till återbetalning av skatteskulder — eller till en kombination av dem.

Några konkreta förslag på förändringar bjöd han dock inte på.

De kommande årens stora politiska uppgift rör de ungdomar som inte läser på högskolan, menade Persson, eftersom de råkat särskilt illa ut efter krisen på 1990-talet. En stor del av dem är arbetslösa från och till och många arbetar i tillfälliga eller deltidsanställningar.

Andra frågor Göran Persson ägnade stort utrymme var globaliseringen och förstås det stundande valet till EU-parlamentet. Han kopplade ihop dem med tanken att vi kommer allt närmare varandra i Europa och världen och att det därför är viktigt vilka som finns på plats i beslutande organ när vägvalen ska göras.

Persson avslutade med en kravfylld smekning på den fackliga kinden när han talade om facklig-politisk samverkan:

– Vi håller ihop och när vi håller ihop är vi starka och när vi är starka sätter vi dagordningen.