Innan ni börjar anlägga gräsmattan, fundera över om marken behöver höjas och om ni vill ha en kulle eller kanske en damm? Är marken vattensjuk, dränera eller höj marknivån för att bli av med problemet, annars kommer mossa att ta över med tiden. När ni väl bestämt er, flytta jordmassor eller köp mer jord för att förstärka marken där det behövs. Det blir betydligt jobbigare att göra det om något år. Massorna från dikesgrävningen är säkert näringsrika., för i dikena har ju runnit vatten med näringsämnen i. Ogräset ni fick förra sommaren tyder på det.

Gräs växer bra också på lite magrare och tunnare jordskikt och behöver ofta inte mer än 10-15-20 centimeter för att etablera sig. Ogräset, däremot, måste ni ju bli av med, särskilt som ni vill rulla ut en färdig gräsmatta. Kör alltså envist med fräs under minst en säsong eller använd spade eller grep. Eller använd en mindre miljövänlig metod som ogräsmedlet Roundup. Det sparar ryggen, men gör hål i plånboken och är ett växtsystematiskt gift.
Kratta och jämna till och så sedan direkt på jorden eller rulla ut färdig gräsmatta på plats. Den brukar levereras på pallar och måste rullas ut omgående, annars blir den snart förstörd. Det är viktigt att marken är jämn, så det brukar vara värt att satsa på inköp av ett par lass med sand. Jämna till marken ytterligare och borsta ner i skarvarna som blir mellan våderna. Färdiggräsmattan kräver mer tillsyn och bevattning för att etablera sig bra, men har fördelen att det genast blir grönt!