Sista försöket att nå en uppgörelse innan konflikten inleds sker under eftermiddagen.

Förhandlingarna avser ramavtalet för jordbruket samt riksavtalen för djursjukvården, golfbanor och trädgårdsodling. Förhandlingarna omfattar omkring 9000 av Kommunals medlemmar.

Kommunals krav är ett treårsavtal på cirka 1.500 kronor eller ungefär 500 kronor i påslag per år. För 2004 är kravet 650 kronor per månad till alla heltidsanställda. Ett lägsta utrymme på 3,2 procent beräknat på genomsnittsförtjänsten.

Arbetsgivarna har hittills svarat att de kan tänka sig ett påslag i procent, något som inte ger de lägst avlönade någon förbättring.

Avtalet med Sveriges Skogs- och Lantarbetsgivare omfattar anställda inom jordbruket, golfsporten, trädgårdsanläggning, trädgårdsodlingen, och djursjukhusen.

Kommunal vill att arbetstagarna också ska ges möjlighet att ur löneutrymmet avsätta medel till pension, lön eller förkortad arbetstid.