Gunborg Laurila var på väg över den isiga skolgården i Oskarshamn och halkade. Det var i januari 2002, och hon skadade armen, handleden och axeln illa.
Problemen med att röra armen kommer hon att ha livet ut, i april gick hon i pension.

– Jag hade arbetstränat hela hösten, och skulle börja jobba halvtid när det här hände, berättar hon.

Först fick hon besked av AFA (som administrerar Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA) att försäkringen inte gällde henne, eftersom hon arbetstränade.

Men Gunborg vände sig till facket, och efter att en ombudsman på Kalmaravdelningen kontaktat AFA erkände man där att man gjort fel. Gunborg fick 23 000 kr för sveda och värk för större delen av 2002.

– Jag hade aldrig orkat bråka själv, säger hon.

Det hade inte spelat någon roll var Gunborg Laurila hade arbetstränat. Det avgörande var att hon omfattades av TFA genom sin ursprungliga anställning.

Men om man är arbetslös och via arbetsförmedlingen får pröva på att arbetsträna gäller en försäkring som försäkringskassan har tecknat. Sen förra året samarbetar arbetsförmedlingar och försäkringskassor med åtgärder för att få arbetslösa som också varit sjukskrivna länge, att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Det handlar om ca 10 000 personer, uppger man på AMS.

Ett exempel på åtgärd kan vara arbetsträning. Om man skadar sig under arbetsträningen och får en bestående skada som medför inkomstförlust, gäller lagen om arbetsskadeförsäkring och man kan få skadan prövad som arbetsskada, precis som om man vore anställd. Men dessutom har försäkringskassan en olycksfallsförsäkring som gäller dem som deltar i rehabilitering och som inte omfattas av någon annan försäkring.

Den som har haft en anställning har dessutom ett visst efterskydd, det vill säga vissa försäkringar gäller i en tid efter att man har slutat.