Yttrandet som Kommunal arbetat fram tillsammans med Lärarförbundet betonar vikten av att ge barnskötaren en egen yrkesprofil. ”Barnskötare och lärare ska tillsammans tillgodose barnens behov av en helhetssyn på omsorg och lärande”, skriver förbunden.

Utbildningen föreslås bestå av fyra block, två ger 100 p och två 200p. Den ska vända sig både till personer som redan arbetar i förskolan och unga som har annan gymnasieutbildning.

Förbunden påpekar att det är viktigt att utbildningen utformas så att den som vill vidareutbilda sig till lärare ska kunna göra det. Den som inte har behörighet till högskolan ska därför kunna få det genom att lägga en extra kurs till grundutbildningen. Yttrandet togs av Kommunals förbundsstyrelse den 18 maj.