Kongressen i början av juni beslutar om förslaget.

Liksom vid tidigare kongresser handlar flera av motionerna från medlemmar och förtroendevalda om att arbetstiden bör kortas. Ett 30-tal motioner med olika sådana krav har lämnats in. Flera avdelningar håller med och stödjer en del av förslagen.

Förbundsstyrelsen uttrycker stor försiktighet och tveksamhet i sitt svar. En kraftig, generell arbetstidsförkortning är inte möjlig de kommande åren, anser förbundsstyrelsen. Den tycker ändå att en arbetsgrupp bör få i uppdrag att till nästa kongress, om tre år, ta fram förslag på en ny målsättning i frågan för Kommunal.

Ett antal motioner om rätt till heltid bifaller förbundsstyrelsen.

När det gäller särskilda arbetstidsmodeller som till exempel 3-3 anser förbundsstyrelsen att det är en fråga för de lokala parterna. En annan modell, det så kallade poängsystemet, vill Kommunals styrelse att avtalsdelegerade ska ta ställning till i nästa avtalsrörelse.