— Den idén har prövats förr, i mitten på 90-talet, med inte särskilt stor framgång, säger Anders Tiderman, avtalssekreterare i Metall.

Det stöd Kommunal hoppas på från övriga LO-förbund för sin nya lönepolitik är inte särskilt stort än så länge, visar Kommunalarbetarens rundringning. TCO är positivt. Saco är motståndare till alla former av centraliserade lönekrav. Av de 15 LO-förbunden, förutom Kommunal, är tio mer eller mindre skeptiska till Kommunals förslag. Tre av dem är beredda att stödja sådana tankar. Två förbund vill varken säga ja eller nej. Ett par av förbunden som uttrycker skepsis, säger att de stödjer förslaget i princip men att de inte tror att det går att genomföra.

Vi har pratat med avtalsansvarig eller ordförande i samtliga LO-förbund samt TCO:s och Sacos ordföranden. Ingen av dem har läst Kommunals förslag till ny lönepolitik. Kommunalarbetaren har förklarat att det är tänkt att mansdominerade yrken på hela arbetsmarknaden ska avstå lite av det totala löneutrymmet för att kvinnodominerade yrken ska få lite mer.

Av de mansdominerade förbunden är det endast Elektrikerförbundets avtalssekreterare som oreserverat stödjer Kommunals tankar.

— Idén låter inte helt fel, säger Ronny Wenngren på Elektrikerförbundet.

Skogs- och Träfackets avtalssekreterare Per-Olof Sjöö är skeptisk men kan tänka sig kvinnopotter som en sista utväg.

— Om man ska göra något drastiskt kan det vara ett sätt. Som princip tycker jag inte att det är så jättebra. Det är lite av ett misslyckande att tillgripa särskilda kvinnopotter.

De flesta av LO-förbunden talar om att det räcker med de särskilda låglönesatsningar som har gjorts och görs. Det kommer även de kvinnodominerade yrkena till del, säger de.

Även Handels, som är ett näst intill lika kvinnodominerat förbund som Kommunal, resonerar så.

— Vi har väl sett att det finns andra saker man kan jobba med, säger avtalssekreterare Björn Sjöblom.

Hur ska man annars minska gapet mellan kvinno- och mansdominerade grupper?

— Ett medel är att ha befattningslöner som är tydliga så att det inte går att göra skillnad i lön efter kön. Det andra är att höja lägstlönerna, då minskar skillnaderna.

TCO:s ordförande Sture Nordh ställer sig i princip bakom Kommunals tankar helt och hållet, även om han inte kan svara för vad de olika TCO-förbunden anser. Det finns ingen central lönepolitik för TCO, påpekar han.

— Om vi ska få ett slut på lönediskrimineringen så krävs det ett större löneutrymme i de sektorer där det finns fler kvinnor. Det måste finas en acceptans för detta hos andra förbund.

Sacos ordförande Anna Ekström förklarar att det blir något av en akademisk fråga för henne att svara på. Samtliga Saco-förbund argumenterar för lokalt satta och individuella löner helt och hållet.

Av samtliga avtalsansvariga i LO-förbunden, Kommunal inräknat, är endast en kvinna: Ella Niia i Hotell- och Restaurangfacket. Hon bedömer det som svårt att få med alla LO-förbund på förslaget från Kommunal.

Skulle det vara lättare för Kommunal att få genomslag för sin idé, om fler av de avtalsansvariga var kvinnor?

— Jag vet inte. Om man har 100 kronor att fördela och samtidigt säger att man ska satsa på dem som har minst, måste de som har mer avstå. Det är enkel matematik och har inget med kön att göra.

Själv vill hon varken säga ja eller nej till förslaget.

— Jag skulle vilja avvakta med att svara på den frågan tills efter avtalsrörelsen. Då kan vi se vad de satsningar på de lägst avlönade vi har prioriterat ger.

Så här har förbunden svarat:

Tror på idén: Genomförbar:

Byggnads Nej Ja

Elektrikerförbundet Ja Ja

Fastighets Ja Nej

Grafiska fackförbundet Nej Nej

Handels Nej Nej

Hotell och Restaurang Vet ej Nej

Industrifacket Nej Nej

Livs Nej Nej

Metall Nej Jav
Musikerförbundet: Ja Ja

Målareförbundet Vet ej Vet ej

Pappers Nej Nej

Seko Nej Nej

Skogs- och träfacket Nej Nej

Transport Nej Nej

TCO Ja Vet ej

Saco Nej Vet ej