Den nya lagen om skydd mot olyckor innebär bland annat att man skiljer på sotning och brandskyddskontroll, att rengöring av imkanaler (ventilationskanaler) från enskilda hushåll inte regleras alls längre.

Räddningsverket gav i februari ut Allmänna råd om brandskyddskontroll och sotningsfrister — hur långa intervallerna får vara mellan tillfällena då man sotar rökkanaler och imkanaler från restauranger och större kök.

Hur brandskyddskontrollen ska gå till och hur ofta det ska sotas beror bland annat på klimat och vilken sorts eldstad det gäller. Det är kommunerna som avgör fristerna, och än har bara ett fåtal kommuner fattat beslut. De flesta väntas följa räddningsverkets råd. Men också SSR, Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, har gett kommunerna synpunkter på sotningsfrister.

SSR förutspådde att en femtedel av sotarjobben kommer att försvinna som en följd av de nya reglerna. På SSR talar man nu om att cirka 200 kan vara uppsagda, men understryker att siffran är osäker.

I maj fattar Räddningsverket beslut om hur den nya sotarutbildningen ska se ut. Enligt förslaget ska grundutbildningen vara 20 veckor lång; 13 veckor teori och 7 veckor ”lärande i arbetet”.

Vidareutbildningen till tekniker är lika lång och upplagd på samma sätt. Man ska ha arbetat i två år efter grundutbildningen för att få gå den. Man måste inte ha en anställning för att få gå utbildningen och har rätt till studiemedel.