Varslet mot vårdföretagen rör omkring 20 000 medlemmar inom äldreomsorg, psykiatri och ambulansverksamhet. Och varslet mot lantarbetsgivarna omfattar omkring 9 000 medlemmar vid jordbruk, djursjukhus, golfbanor och trädgårdar.

Medellönen bland vårdpersonalen är 16 600 kronor i månaden. Kommunal kräver 500 kronor mer i månaden per år.

— Det är vad andra grupper redan har fått. Just nu står vi och arbetsgivarna mil ifrån varandra, säger ombudsman Annica Jansson.

Vårdarbetsgivarnas bud ligger nära 200 kronor under Kommunals krav.

Två medlare är redan utsedda av Medlingsinstitutet. Dessa är Rolf Skillner och Jöran Tjernell. De väntas träffa fack och arbetsgivare någon gång nästa vecka.

Förhandlingarna med lantarbetsgivarna strandade redan den 6 maj. Kommunal kräver där 500 kronor första året, 480 kronor andra året och 520 kronor tredje året. Arbetsgivarna erbjuder mellan 348 och 425 per år.

— Arbetsgivarnas bud är på tok för lågt. Vi ska inte behöva betala uteblivna EU-bidrag med lägre löner än andra grupper på arbetsmarknaden. Vi kan inte sitta med armarna i kors när lönerna halkar efter år efter år, säger ombudsman Mats Hansson.

Medellönen för lantarbetarna är 16 900 kronor i månaden.

På det avtalsområdet finns ingen medlare. Parterna har två opartiska ordförande som leder förhandlingarna, enligt ett samarbetsavtal från år 2001.