De har spännande namn som Rambo Spray och Roundup, Keeper och Glyfonova.
Kommunal har kämpat i många år mot medlen och anser att de är så farliga för både människa och natur att det måste krävas yrkesutbildning för att hantera dem. Rambo med flera är totalutrotningsmedel för trädgården och innehåller giftet Glyfosat.
Regeringen har nu fastställt att medlen placerats i klass 2 — som kräver utbildning för att hanteras.

Kemikalieföretag som Monsanto och Klarsö har överklagat kravet på utbildning.
Glyfosat, som sprids med vattenkanna eller spruta får nu endast användas yrkesmässigt av den som har rätt utbildning. Någon sådan begränsning gäller inte för glyfosatpreparat som stryks direkt på ogräsplantor.

— Enskildas användning av vissa glyfosatprodukter i bland annat trädgårdar innebär en stor och onödig risk för förorening av bland annat grundvatten och brunnar. Genom att förena användningen med ett krav på yrkesbehörighet kan vi minska dessa problem, säger miljöminister Lena Sommestad.

Enskildas användning av glyfosatprodukter innebär att ämnet ofta överdoseras, eftersom effekten på ogräset är fördröjd. Dessutom förekommer olämplig användning av bekämpningsmedlen på ytor som asfalt, grusplaner och trädgårdsgångar som kan medföra läckage till grundvatten och brunnar. Ämnet kan också hamna i till exempel dagvatten och avlopp då spridningsutrustningen rengörs eller överbliven lösning hälls ut, säger Miljödepartementet.