Arbetslösheten bland unga mellan 18 och 24 år ökar i huvudstaden. Nu satsar den politiska majoriteten med hjälp av stadens kompetensfond cirka 25 miljoner kronor på nya projekt som ska ge unga jobb.

• Hundra långtidsarbetslösa ungdomar ska erbjudas praktik och upp till sex månaders anställning. Det kan handla om jobb inom exempelvis parkförvaltningen.

• Under två år ska alla arbetslösa mellan 18 och 24 som söker socialbidrag i Maria-Gamla Stan erbjudas tät och strukturerad kontakt. Här kommer arbetsförmedlingen samarbeta med psykiatrin.

• Unga kvinnor med bristfällig utbildning som saknar förankring på arbetsmarknaden ska få utbildning med praktik inom föreningen ”Livstycket”.

• I de södra stadsdelarna Enskede, Årsta och Skarpnäck har ungdomsarbetslösheten ökat extra mycket. Där ska arbetsförmedlingen tillsammans med stadsdelarna öka andelen unga som får praktik, utbildning eller jobb.

En grupp som stadshuset är oroliga för är de ”unga utanför”. Med detta menas de som hoppat av gymnasieskolan, saknar försörjning och därför har olika sociala problem. Dessa vill politikerna kartlägga i ett särskilt projekt.

– De riskerar att hamna i kriminalitet, säger Teres Lindberg.

Målet att halvera ungdomsarbetslösheten hoppas man nå. Men inte till augusti som var tänkt, utan till årsskiftet 2004/2005.