Löneutrymmet är 520 kronor för vardera året, 2004 och 2005. Utrymmet fördelas i lokala förhandlingar.

OB-ersättning, beredskapsersättning och andra tillägg höjs 1 oktober 2005 med 7,3 procent, lokala tillägg höjs från 1 april i år med 2,6 procent och med lika mycket 2005.

Lägsta lönen är i år 13 000 kronor och nästa år 13 600 kronor.

I det här avtalet, liksom i andra KFS-avtal, förlängs tiden då man får föräldrapenningtillägg till 90 dagar. En begränsande regel har införts när det gäller semester/komptid som sparas, högst 25 dagar får sparas per år, och högst 40 komp-timmar.