Människorna rantar Runt

Genom vindlande Vindel

Uppför spiraliserade Spiraler

Nerför fallande Fall

Och virvlande Virvlar

Dom vet inte

Vad vet jag?