Sektionerna i Norrbotten har skickat ut en omfattande enkät till de medlemmar som är personliga assistenter. Resultatet är inte klart än, men här nedan redovisas några av de synpunkter som framkommit.

• För mycket neddragningar, oroligt på arbetsplatser.

• Om konflikt uppstår, alltid ensam i de svåra situationerna, ingen att fråga.

• Vill ha bättre introduktion.

• Vill ha utbildning i lyftteknik.

• Dålig information om brukarna.

• Dålig kunskap om fackets företrädare.

• Låg lön.