I mörkret är jag instängd

letar förvirrat efter ett litet ljus

en öppning till att komma ut

vägen till att göra mig fri

så att jag kan fly

från denna värld jag inte hör hemma i

Jag vill komma så långt bort

där jag kan hitta mig själv

leva mitt liv

såsom jag är värdig att göra

nå den punkt

där tårar istället består av lycka

Men kämparglöden i mina ögon

tynar bort och blir allt blekare

blir vilse ju längre jag går

och försvinner i mörkret

svagheten vill ta överhand

men den vinner inte så länge jag finns…