Det skulle ge en mer jämställd arbetsmarknad och jämlikare föräldraskap, menar hon. Nu följer LO-ordförande Wanja Lundby-Wedin efter och vill att en tredjedel av dagens försäkring ska vikas åt pappan, en tredjedel åt mamman och resten ska familjen fritt förfoga över. I dag är två månader av de tretton vikta åt papporna.

På Island där LO-modellen tillämpas har det blivit en succé, enligt DN (26 februari 2004). Nästan alla män tar ut sin del. Men där får de också ut 80 procent, utan inkomsttak. Så är det inte i Sverige. Jämställda föräldrar förutsätter jämställda villkor i försäkringen, annars blir barnen de stora förlorarna på förslaget.