Sedan flera år har det blivit allt svårare att finna utbildade djurskötare till mjölkproduktionen inom jordbruket.

Av olika skäl har yrket förlorat i attraktion bland de yngre. Arbetet är mycket tungt och slitsamt. Detta samtidigt som mer eller mindre utbildade invandrare och migrerande arbetskraft från framför allt östeuropa sökt sig till jordbruket.

Att sköta mjölkande kor med högteknologi för mångmiljonbelopp kräver kunskaper, något som de nykomna oftast har saknat.

Därför satsar nu näringen på en ny typ av utbildning med lärlingar eller gesäller. I en första omgång med 20 platser.

Initiativet kommer från Skånes Hantverk & Yrkescentrum tillsammans med Skånemejerier. Projektet får även tillgång till EU-stöd. Kommunal Skåne har också deltagit i planeringen.

— Det här kan vara ett utmärkt sätt att slussa in invandrare med jordbruksbakgrund, säger Claes Bloch. Det blir mer seriöst om de utbildades och förhindrar utnyttjande till lägre löner.

— Utbildningen blir på 30 veckor och under den tiden får eleverna utbildningsbidrag, säger han.

Eleverna ska arbeta praktiskt under fyra dagar i produktionen och den femte dagen på ett naturbruksgymnasium.