På väg ur min kropp

är du

Belägringen avtar

Önskar bli bestrålad

av ljuset i din blick

Ett norrskens himlaspel

Om du vill vara

ett ciss för mig

är orden ersättning

för din frånvaro