Avtalet slöts i början av mars, och ett Öppet hus på högskolan hålls den 10 mars.

Men samarbete mellan Kommunal och högskolor finns på fler platser. Lund var först ut med ett samarbetsavtal hösten 2001, och följdes av fler. Redan 1998 startade högskolestudier i Göteborg och Norrköping för Kommunals grupper inom sjukvården och barnomsorgen. Här är de samarbetsprojekt som pågår eller planeras:

Göteborg: Studier i vård- och omsorg, pedagogik mm, upp till 120 poäng. Läs mer på www.sahlgrenska.gu.se/vpi

Norrköping: Olika 10-poängsutbildningar för barnskötare och dagbarnvårdare på campus Norrköping. Dessutom uppdragsutbildningar (arbetsgivaren beställer och betalar). Läs mer på www.kommunal.se och leta efter medlemsservice och studier.

Lund: Introduktion till högskolan, en distanskurs på 5 poäng. Startar så fort fyra kommunalare på en ort anmäler intresse. Läs mer på www.kommunal.se och klicka på medlemsservice och studier. Arbetsmiljöhögskola startade i höstas, där olika kurser kan kombineras, med olika längd. Uppdragsutbildning, arbetsgivaren betalar.
Läs mer på www.amh.lu.se

Luleå: Här samarbetar Kommunal med Luleå tekniska högskola för att hitta modeller för hållbar kompetensutveckling.

Luleå tekniska högskola, Mitthögskolan, Gävle högskola, Blekinge tekniska högskola och Utbildningsradion:
Ett samarbetsprojekt där man planerar utbildningar för personal barn- och äldreomsorg.

Linköping: En 10-poängskurs för elevassistenter finns, och ett samarbete som gäller mångfald, hälsans miljöer, lärcentrum och den lärande arbetsplatsen planeras.

Örebro: En 5-poängskurs om utvecklingsstörning och dess sammanhang. För vårdare, elevassistenter m fl, (som uppdragsutbildning).