De argumenterar för att höja de lägsta lönerna för att slå ut ”lågproduktiva arbetsuppgifter”. Tanken är att flytta över folk till mer kvalificerade arbetsuppgifter.

Många lågt avlönade har en utbildning som gör dem ”överkvalificerade” för nuvarande jobb. LO-ekonomerna anser att Sverige under en överskådlig tid kommer att ha brist på arbetskraft. Att sysselsätta folk med ”lågproduktiva arbetsuppgifter” blir därmed enligt dem slöseri med arbetskraft.

Höjda lägstlöner ska öka intresset för utbildning till ”nödvändiga servicejobb” som idag har låga löner. Men höjda lägstlöner får samtidigt, enligt LO-ekonomerna, inte leda till att kapitalägarnas vinster sjunker.