Jordbruket och trädgårdsnäringen sysselsätter i alla led totalt 250.000 personer eller sex procent av alla sysselsatta. Det samarbetsavtal som finns inom näringen omfattar 25.000 anställda i 8000 företag.

Branschen konkurrerar på en europeisk marknad med satta priser. Förutsättningarna bestäms dock i Sverige. Detta anser Kommunal med flera missgynnar den svenska näringen. Bara konkurrenskraftiga företag kan erbjuda sina anställda acceptabla villkor arbetsmiljöer och löner.

Jordbrukets marginaler är alldeles för små idag, anser facken och arbetsgivarna.
En reformering av jordbrukspolitiken får inte heller missgynna de större företagen som har anställd arbetskraft.