Den 1 maj utvidgas EU med tio nya länder.
Samtidigt sätts en av unionens grundpelare ur spel då allt fler länder inskränker den fria rörligheten för arbetskraft från de nya EU-länderna.

Ett av de länderna är Sverige, eftersom regeringen nu förklarat att den inom en månad tänker presentera sitt förslag till hur de svenska övergångsreglerna för de nya EU-medborgarna ska se ut.

Under hösten har LO fört diskussioner med regeringen om hur Sverige ska kunna garantera anständiga arbets- och anställningsvillkor efter utvidgningen. LO:s krav är de så kallade ”åtta punkterna” som ska skapa ordning och reda på arbetsmarknaden.

– Jag förväntar mig att de punkter vi har lämnat som förslag till regeringen kommer att finnas med när de presenterar hur övergångsreglerna ska se ut. LO har aldrig krävt övergångsregler, men får vi inte igenom våra ”åtta punkter” prövar vi frågan igen. På måndag kommer vi i LO:s styrelse att diskutera om vi har anledning att ändra oss om övergångsreglerna, säger Wanja Lundby-Wedin.

De ”åtta punkterna” handlar främst om att facken ska ha möjlighet att kontrollera att avtal följs, att bemanningsföretagen blir föremål för auktorisation, skärpta krav för att få f-skattsedel, sociala krav vid offentlig upphandling och att huvudentreprenörer ansvarar för att underentreprenörer betalar skatter och avgifter som de ska.