Tvisten mellan Kommunal och kommunen i Hultsfred var på väg mot central nivå. Då gav barn- och utbildningsnämnden med sig och gav barnskötarna och Kommunal rätt.

I en artikel i Oskarhamnstidningen menar förskollärarna på Oredans förskola att de högskoleutbildade nu kommer att fly kommunen. Men enligt Ulf Nilsson, ordförande för sektion 14 i Hultsfred, kan man bara inte bortse från LAS, lagen om anställningsskydd.

– Nej det är ju först in och sist ut som gäller fortfarande.