En simtur i sundet av Sigrid Combüchen (Norstedts) är en filosofisk, eftertänksam roman och språket har smak av poesi. Vartenda ord har en funktion att fylla.
Handlingen utspelar sig i Göran Sager-Larssons minne, medan hans partner Vera tar en lång simtur. I starten är 60-åringens tankar trevande och det krävs vitalitet av läsaren. Mot slutet, i nutiden, finns också mer dramatiska inslag.