Giv vänskap åt alla. Giv kärlek åt få

Giv hjärtat åt en. Giv det aldrig åt två.