• Med hjälp av drygt 50 000 kronor från EU:s Mål 3-pengar och stort stöd från Lena Lahger, som är äldreomsorgschef på Gotland, har man dragit igång nätverket.

• Projektet pågår till sista december 2004. Fram till dess betalar kommunen lön till de anställda för tiden under nätverksträffarna. Förhoppningen är att nätverket därefter ska leva kvar av egen kraft.

• Mål 3-pengarna kommer från Europeiska socialfondens program Växtkraft Mål 3. Dess syfte är bland annat att stimulera anställda till engagemang i arbetsplatsen och i den egna kompetensutvecklingen.
Mer om Mål 3-bidrag på hemsidan: www.esf.se