Nätverkets tips för att öka förståelsen mellan dag- och nattpersonalen:

• Byt några arbetspass. Låt dagpersonalen hoppa in på natten och tvärtom. Det ökar förståelsen för varandras arbetsuppgifter.

• Se till att arbetsplatsen har klara riktlinjer för vad som ska göras på dagen respektive natten.

• Arbetsledarna ska se till att all personal nås av all information.

• Låt Cajsa och Lena vara Cajsa och Lena och inte ”de på natten”.

• Se till att presenter som tårtor och chokladaskar finns kvar till nattpersonalen.

• Respektera varandras yrkesroller och inse att alla på en arbetsplats arbetar tillsammans oavsett vilken tid på dygnet man arbetar.

• Var medvetna om att ni alla jobbar för samma mål och att det är pensionärerna (när det gäller Östersol) som står i fokus.