Löneutrymmet är lägst 3,5 procent och man förhandlar lokalt om de nya lönerna som gäller retroaktivt från 1 april 2003 till 31 maj 2004. Det finns ingen lönegaranti.
För den som fyllt 40 år och inte fått semesterdagar som i AB (Allmänna bestämmelser) när de gått över till det här avtalet, får en kompensation i form av 2 procent högre lön.

Lägstalönen för kvalificerad yrkesarbetare, t ex kock/kokerska, är 14 000 kr, för yrkesarbetare 13 500 kr.