Och Gud sade: ’Varde ljus.’

Och det blev mycket ljust.

Och Gud sade: ’Låt detta ljus uppfyllas av alla de ting.’

Och detta ljus uppfylldes av alla de ting.

Och Gud fann sitt dagsverke gott och drog sig tillbaka för att vila.

Men då höjde något som kallas människa sin röst och frågade: ’Vad är då meningen med allt detta?’

Då sade Gud: ’Varde boll.’

Och alla fann allt gott.

Åtminstone fram till slutsignalen.