Bland annat vill förbunden att föräldrar även i fortsättningen ska kunna välja mellan förskola och familjedaghem och att lagen måste inkludera förskola även på obekväm arbetstid.

De är också ense om skärpta utbildningskrav, vilket kommer att höja barnskötarnas status. När det gäller det laddade ordet ”elev”, som numera gäller även de minsta barnen är detta enbart ett lagstiftningsord. Leken ska styra barnens lärande och barn är alltid barn i förskolan.