Hängspirea är vanlig som friväxande häck. Om ni skär bort en till två tredjedelar av de äldsta grenarna får ni fart på skottillväxten. En mer drastisk metod är att skära ned häcken till ungefär 20 centimeter ovan mark. Men då måste häcken vara vid god vigör och marken näringsrik, så att återhämtningen går problemfritt. Man får också räkna med att vara utan väl fungerande skyddshäck något år. En urglesning av häcken kan man göra nu, medan en mer radikal åtgärd lämpligast görs under vårvintern.

Unga träd kan ta några år på sig innan blomningen kommer igång. Att äldre, väletablerade träd inte blommar är mycket ovanligt och kan bero på skadeinsekter, som förstör blomanlagen i ett tidigt stadium. Eller så växer trädet kanske ovanligt mycket beroende på höga näringsgivor. Den då starka vegetativa tillväxten hämmar ofta blombildningen. Se till att det finns öppen jord runt trädet och sluta gödsla om det växer mycket. Är trädet mycket moss- och lavbevuxet kan man borsta bort detta med en stålborste om man har besvär av skadeinsekter. Beskär sedan trädet som vanligt under vårvintern. Hör gärna av er igen om trädet fortfarande inte vill blomma!