Det blev tuffa tag i Brighton med hård kritik mot Labourpartiet på TUC:s kongress, inte minst från Unisons generalsekreterare Dave Prentis. Unison organiserar bland annat sjukvårdsanställda.

Att röra den heliga sjukvården, NHS, National Health Service, gör man inte utan vidare i England.

Unison är starkt kritiskt till att regeringen successivt tänker lägga över sjukvården till en form av stiftelser och fick gehör för sin motion att sätta stopp för detta.

– Var ärlig och säg som det är. Detta öppnar vägen för privata sjukhus, sade Dave Prentis och varnade regeringen för hårda tag från facket. Dessutom kan stiftelsemodellen leda till att det centrala lönesystemet slås i spillror.

– Det är verkligen att provocera fackföreningarna att ta till strejkvapnet, sade Dave Prentis.

Enligt pressekretare Anne Mitchell är Unison även kritiskt till att den brittiska hälsovårdsministern Alan Milburn har låtit sig inspireras av S:t Görans sjukhus i Stockholm.
Sjukhuset drivs av det svenska Capio, som redan har privat sjukvård i Storbritannien.

Unison befarar att stiftelserna kan komma att sälja ut sjukhusens tillgångar och lägga ut verksamhet på den privata sektorn. Detta skulle vara ett gyllene tillfälle för Capio och andra privata företag att expandera ytterligare på den engelska marknaden.

Enligt regeringen är stiftelserna ett sätt att föra ut besluten lokalt men sådana argument biter inte på Unison.

– Vi tror att stiftelsemodellen kommer att leda till ökad konkurrens mellan sjukhusen och skapa en orättvis vård, säger Anne Mitchell.

Unison befarar också att sjukhusen kommer att välja de patienter som de kan behandla snabbt och tjäna mest pengar på.

– Modeordet numera är att få välja fritt men vad invånarna vill är att ha ett bra sjukhus i närheten av de bor, betonar Anne Mitchell.

I en annan motion kräver Unison att TUC fördömer privatiseringar i övrigt, inte minst PFI, Private Finace Initiative. PFI innebär att den privata sektorn står för investeringar, får kontrakt på att bygga och sköta servicen på exempelvis sjukhus under 30 år. Enligt Unison har detta lett till högre vinster för aktieägarna, sämre service och minskad budget för sjukhusen. Dave Prentis anser att Labour gått längre i sin privatiseringsiver än vad till och med de konservativa gjorde.

Andra krav som Unison fick gehör för på kongressen var bättre villkor för de anställda. Företag som det danska ISS, betalar fortfarande nyanställda sämre lön.