Allmänläkaren Karin Björkegren har undersökt brist på vitaminerna B12 och folsyra hos äldre, en kategori som ofta äter mat uppvärmd i mikrovågsugn. I sin doktorsavhandling vid Uppsala universitet (Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap) visar hon att behandling med dessa vitaminer kan återställa skador som annars skulle bli bestående.

Upptaget av vitamin B12 sker mellan övre magmun och grovtarm. Därför drabbas främst personer med sjukdomar i mage och tarm av B12-brist.

B12 samverkar med vitaminen folsyra. Brist på folsyra ger blodbrist, neurologiska och psykiska symptom.

(Källa: tidskriften Allmänmedicin)