Knappt var tionde av de drygt tiotusen röstande som frågades ut vid vallokalerna är medlemmar i Kommunal. Valu har för Kommunalarbetarens räkning specialstuderat hur dessa röstade och varför. Det är mycket tydligt att rösterna från Kommunals medlemmar bidrog kraftigt till Nej-segern.

En stor majoritet bland såväl männen som kvinnorna inom Kommunal röstade Nej. 71 procent av kvinnorna och 65 procent bland männen.

Valu-undersökningen gav något lägre siffror för nej-sidan än det verkliga valresultatet. Det pekar på att andelen nejröstande kommunalare troligen är något högre.

Övertygelsen bland Nej-röstarna verkar också vara mer stabil. Bland kommunalarna som säger att de sedan länge bestämt sig för hur de skulle rösta valde 81 procent Nej. Bland kommunalarna som bestämde sig på valdagen sa 53 procent Ja.

Undersökningen visar också att EMU-frågan i viss mån är en höger-vänsterfråga. Av de kommunalare som politiskt anser sig stå till vänster röstade 74 procent Nej. Samma siffra för dem som står till höger om mitten är 53 procent.