Mentalsjukhusens nedläggelse

individernas anpassning ut i samhället

små vård- och boendeenheter

Stora tankar och stora ord

Hjärnan din valde en annan melodi

Istället för vård och omsorg

får du en pappkartong och en

fuktig tunnel att leva i

Skammen är stor i Stockholms stad

Stora tankar och ord behöver ännu

fullföljas