– Det känns som en befrielse, vi har haft jättemycket jobb med det här hela våren, säger Torsten Lindh, Kommunals sektionsordförande i Svenljunga. Men mycket arbete återstår.

Sen april 2002 har Attendo Care kontrakt att driva hemtjänsten i centrala Svenljunga och Furubergsgården och Klockaregården med bl a demensboenden. Tidigare drevs en del av detta av Riksbyggen.

Attendo Care drog ner bemanningen med 16 tjänster vilket bl a ledde till ensamarbete på demensavdelningarna. Det blev problem att rekrytera chefer och sjuksköterskor.

Förhållandena väckte stark kritik; från facket, arbetsmiljöinspektionen och kommunen som hävdade att företaget inte följde kontraktet. Personalen skrev avvikelserapporter, och det blev 400 under drygt två veckor i sommar.

Kommunen bad en oberoende konsult granska verksamheten, och fick ytterligare argument för sin kritik. Brister i ledarskap och låg bemanning skapade problem, företaget lovade bättring, men inget hände.
Företagets regionchef beskyllde kommunen för att vara oprofessionell och hävdade att det handlade om inkörningsproblem.

– Kommunen erbjöd sig t o m att tillfälligt bekosta extra personal för att stärka verksamheten, men det avvisade Attendo Care, säger Torsten Lindh.

Och det var tydligt att de chefer vi förhandlade med på Attendo inte hade något mandat att fatta beslut, allt fick de ringa och fråga Stockholm om, säger han.

Kommunen och företaget har stämt varann för avtalsbrott, och nu pågår förhandlingar mellan parterna om hur affären ska avslutas.