Nu har Sveriges lokaltrafikförening, SLTF, köpt rättigheterna till certifieringen och vill sprida den över hela landet. Målet är att höja kvaliteten i kollektivtrafiken och att höja statusen på bussföraryrket.

Närmast arbetar man med ett gemensamt utbildningsmaterial, Förare 2003, som ska kunna användas för alla.