Ett gammalt recept på onyttig lärdom

ett upphov till gräl mellan lärda på olika steg.

Ett äldre recept på viljelös kunskap

när nöden styr öden med handskarna på

Svett, tårar och skratt i en tunnel av lin

svett, tårar för dig och för mig

Svett, tårar i vrår som allmogen glömt

svett, tårar som vi redan drömt.

Ett gammalt recept på ofruktsam jord

Ett upphov till själens portal som alla får se

Ett äldre system för verkliga sorger

när döden flyr undan för ord.