Det var inte så märkligt, det är inte heller diskriminering. Men det var något i bemötandet som fick honom att tvivla. Därför ringde hans svenska flickvän Eva Lindström 10 minuter senare. ”Okej du är välkommen”, var svaret hon fick.

Sadoc Vidal hade bott i Sverige i sju år. Han hade fast jobb som lastbilsmekaniker. Det blev en kalldusch för honom. I artikeln som berättar Sadoc Vidals historia säger han: ”Jag trivs jättebra i Sverige, men det här gör mig så besviken.”

Det är orden från en människa som blivit fråntagen sitt människovärde. Det är orden från en människa som blivit berövad det allra mest grundläggande. Häri ligger diskrimineringens allvarligaste konsekvens: Kränkningen. Ifrågasättandet. Vanmakten.

Diskrimineringen finns på bostadsmarknaden, i arbetslivet och sker på kvällar och helger när ungdomar vill ut och roa sig.

Handlingen bygger på en falsk föreställning om andra människor. Den hämtar sin näring i gamla och avdammade rasteorier som delar upp människor i mer och mindre värda.

Diskriminering leder dessutom till att vi delar upp samhället i vi och dom. Sådana samhällen är farliga. Slår sönder sammanhållningen och skapar otrygghet.

Diskrimineringen drabbar inte bara den enskilda som utsätts, diskrimineringen drabbar också samhällsutvecklingen och tillväxten. Detta har Sverige inte råd med.

För en tid sedan tog vi socialdemokrater en rad offensiva beslut på arbetsmarknadsområdet. Den 3 juni debatterade vi hur i Sverige ska införliva två nya EG-direktiv: arbetslivsdirektivet och direktivet mot etnisk diskriminering. Det är omöjligt att gå igenom varje detalj kring direktiven. Däremot kan vi socialdemokrater konstatera att de ligger helt i linje med vad vi står för.

Genom att införliva dessa direktiv förstärks skyddet mot diskriminering på områden som idag inte har tillräckligt skydd. Vi inför nya diskrimineringsgrunder: religion eller annan trosuppfattning. Den nya lagen innebär att den som blir diskriminerad får en stärkt position.

Jag vet inte om Sadoc Vidal och flickvännen fick sin lägenhet. Inte heller om han fick upprättelse.

Det jag vet är att Sadoc Vidal med denna lag skulle ha haft bättre chans att få en rättvis behandling. Jag vet att fler framöver kommer att tänka sig för lite extra innan de diskriminerar, innan de negativt särbehandlar andra medmänniskor.

Men mycket mer återstår att göra för att bryta segregationen och utanförskapet. Mycket mer återstår för att vi ska bli bättre på att ta tillvara alla människor i detta land. Mycket mer. Vi har tre viktiga år framför oss!

Utbildad civilingenjör. Luciano Astudillo jobbar som politiker på heltid, bor i Malmö och ogillar diskriminering.

Kommunalarbetaren nr 12 2003